اطلاعات تماس

آدرس :  اردبیل ، خیابان امام خمینی ، نرسیده به میدان جهاد، ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل

 شماره تماس شرکت : 4-33331551 - 045

شماره تماس روابط عمومی :33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627