• بهینه 5

   یک روز نفت تمام میشود به فکر آن روز باشیم         

 • بهینه 4

   برای صرفه جویی در مصرف سوخت و کمک به حل معضل ترافیک از یک خودرو با چند همسفر برای رسیدن به مقصدهای مشترک استفاده کنید              

 • بهینه 3

  درست مصرف کنیم همیشه مصرف کنیم         

 • بهینه 2

  بنزین یک سرمایه ملی است در مصرف آن دقت کنیم           

 • بهینه 1

  شرکت در بهینه سازی مصرف سوخت وظیفه ملی است          

Loading

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627