احداث جایگاه عرضه فرآورده های نفتی

مقدمه
توسعه منطقی و موزون جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی در سطح کشور با هدف تامین رفاه و تسهیلات برای مردم و تعریف جایگاه، به عنوان یکی از مولفه های شهر سالم در جهت دسترسی آسان شهروندان، جلوگیری از اتلاف سوخت و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در کلان شهرها، از اهداف عالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. در همین راستا، همگام با آسان سازی مقررات و روشها و تعریف مسئولیتها در بخشهای تصدیگری و حاکمیتی و آزادسازی طراحی و احداث جایگاه و تاکید بر روزآمدی استانداردها، اطلاع رسانی مناسب جهت ورود به حوزه توزیع فرآورده های نفتی و آگاهی عموم از قوانین و مقررات موجود، در دستور کار این شرکت قرار داشته و دارد.

امید است با روان سازی و آشنایی با الزامات و چگونگی اقدام در جهت احداث جایگاه اختصاصی، زمینه حضور فعالتر بخش خصوصی در این عرصه را شاهد باشیم و نهایتا" این امر، مقدمه ای بر فراهم شدن زمینه تغییر نظام جایگاهداری از شیوه فعلی پرداخت کارمزد به شیوه حق العمل، مشابه سایر کشورهای دنیا باشد.

الف: شرایط فردی و عمومی

۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران، درمورد اشخاص حقیقی

۲. تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور

۳. دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد ذکور

۴. عدم سوءپیشینه در محاکم قضایی و انتظامی و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی

۵. عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶. وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و ایثارگران، در شرایط مساوی، در اولویت قرار دارند.

ب: شرایط اختصاصی

۱. دارای سند ثبتی زمین یا مجوز معتبر استفاده از زمین توسط ادارات ثبت اسناد، شهرداری، مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، سازمان اوقاف، یا ارائه سرقفلی از سازمان پایانه ها

۲. واریز مبلغ ۲۰ میلیون ریال، به عنوان سپرده حسن انجام کار

۳. تعهد محضری، مبنی بر عدم اعتراض نسبت به کمبود درآمد ناشی از فروش فرآورده

۴. ارائه استعلام از شهرداری، برای جایگاه های شهری و راه و ترابری برای خارج از شهر

ج: سایر شرایط

۱. موافقت اصولی احداث نقطه عرضه، به نام متقاضی، پس از پذیرش تقاضا و بررسی مدارک، صادر و متقاضی حق انتقال به غیر را به هر صورت و عنوان (فروش، وکالت، هبه، شراکت و ...)، تا شروع بهره برداری نخواهد داشت.

۲. مدت اعتبار موافقت اصولی احداث نقطه عرضه، شش ماه بوده و تمدید اعتبار آن برای حداکثر یکبار در صورت احراز در دست اقدام بودن مراحل کار و رویت پیشرفت فیریکی توسط شرکت انحام خواهد پذیرفت.

۳. پس از بهره برداری، انتقال یا فروش بخشی از عرصه و اعیان و یا تمامی نقطه عرضه، پس از ارائه مدارک فردی و احراز شرایط عمومی و کسب موافقت شرکت، بلامانع خواهد بود.

۴. زمین پیشنهادی جهت احداث جایگاه، دارای کاربری خدماتی می باشد و امکان تغییر کاربری، حداقل پس از ۱۵ سال از شروع بهره برداری، مشروط به وجود جایگاه های کافی در منطقه برای تامین نیاز مصرف کنندگان و با تشخیص کمیته ای مرکب از مدیر منطقه، نماینده جایگاهداران منطقه و نماینده ای از هیئت مدیره شرکت ملی پخش، میسر خواهد بود.

۵. فعالیت جایگاه ها به صورت ۲۴ ساعته بوده و در صورت دریافت تقاضای کتبی صاحبان جایگاه ها، مبنی بر عدم وجود مشتری در ساعات خاص شب، با در نظر گرفتن استمرار تامین نیاز مصرف کنندگان و شرایط محلی، نسبت به کاهش ساعت کار جایگاه ها در شب بررسی لازم انجام و تصمیم گیری خواهد شد.

۶. انجام هر گونه طراحی در ساختمان جایگاه، آزاد خواهد بود.

۷. بهره برداری از جایگاه، با صدور مجوز بهره برداری از سوی شرکت انجام خواهد شد.

د: مدارک لازم جهت پذیرش متقاضی

۱. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

۲. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

۳. گواهی عدم سوء پیشینه در محاکم قضائی و انتظامی

۴. فیش واریزی، به مبلغ بیست میلیون ریال، به عنوان سپرده حسن انجام کار به حساب معرفی شده از سوی شرکت

۵. سند ثبتی زمین یا مجوز معتبر استفاده از زمین

۶. کروکی کامل از زمین پیشنهادی

۷. فرم تکمیل شده درخواست و تعهدنامه ثبتی

ه: مراحل صدور مجوز احداث

۱. مراجعه متقاضی به واحد بازرگانی مناطق

۲. دریافت کتابچه راهنمای احداث جایگاه اختصاصی

تذکر: دریافت کتابچه راهنمای احداث جایگاه اختصاصی، هیچگونه تعهدی را برای شرکت، تا ارائه مدارک مورد درخواست و صدور موافقت اصولی، ایجاد نخواهد کرد و صرفا" جهت اطلاع رسانی خواهد بود.

۳. تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک به واحد بازرگانی

۴. بررسی مدارک توسط واحد بازرگانی مناطق

۵. بازدید از زمین پیشنهادی توسط کارشناسان فنی و ایمنی شرکت

۶. اعلام پذیرش متقاضی و معرفی، جهت اخذ استعلام از شهرداری یا وزارت راه

۷. دریافت پاسخ استعلام و نقشه های طراحی شده، توسط مشاورین بخش خصوصی و تائید نهائی مهندسی منطقه و واحد HSE

۸. صدور مجوز احداث

و: انواع جایگاه و ابعاد زمین مورد نیاز احداث جایگاه

۱. جایگاه تک سکو بنزین با ابعاد (۷ در ۸) (۱۰ در ۶) (۱۶ در ۵/۹) مترمربع، جهت عرضه بنزین در شهرهای بزرگ که مشکل کمبود زمین یا گرانی زمین وجود دارد و همچنین برای احداث در پارکینگها، مجتمع های بزرگ مسکونی، اداری، صنعتی به صورت عرضه در اتاقک

۲. جایگاه تک سکو بنزین، حداقل بر ۲۲ متر و حداقل عمق ۱۱ متر

۳. جایگاه ۲ سکو بنزین، حداقل بر ۲۲ متر و حداقل عمق ۱۶ متر

۴. جایگاه ۳ سکو بنزین، حداقل بر ۳۰ متر و حداقل عمق ۳۰ متر

۵. جایگاه ۲ فرآورده ۲ سکویی، حداقل بر ۴۰ متر و حداقل عمق ۲۵ متر

۶. جایگاه ۲ فرآورده ۳ سکویی، حداقل بر ۴۰ متر و حداقل عمق ۴۰ متر

۷. جایگاه ۲ فرآورده ۴ سکویی، حداقل بر ۴۰ متر و حداقل عمق ۶۰ متر

ز: شرایط و موقعیت زمین پیشنهادی جایگاه

۱. ترجیحا" زمین پیشنهادی از مراکزی که با کار گرم (جوشکاری، نانوائی و ...) مرتبط هستند، فاصله مناسب داشته باشد.

۲. خیابان دسترسی به جایگاه قابلیت مانور نفتکش را داشته باشد. حریم برق فشار قوی (دکل - پست) لوله های انتقال گاز و خطوط راه آهن رعایت شده باشد.

۳. زمین نبایستی در حریم رودخانه - مسیل باشد.

۴. طراحی جایگاه بایستی تحت نظارت و مسئولیت مهندسی مشاور مورد تائید سازمان نظام مهندسی و یا سایر دستگاه های ذیربط انجام شود.

۵. لازم است کلیه نقشه های تهیه شده توسط مشاور، به لحاظ مراعات تمامی استانداردهای تاسیسات نفتی، به تائید مهندس منطقه و واحد HSE منطقه رسانیده شود.

ح: خلاصه برخی از الزامات جهت طراحی جایگاه

۱. عرضه بنزین در سکوهای مجاور دفتر و عرضه نفتگاز در سکوهای مجاور خیابان (جاده)، مدنظر قرار گیرد.

۲. به منظور فرار سریع نفتکش در زمان حریق، محل تخلیه در خروجی جایگاه در نظر گرفته شود.

۳. فاصله بین دو سکو، حداقل ۶ متر در نظر گرفته شود.

۴. پیش بینی تلمبه مخصوص عرضه بنزین به موتور سیکلت ها، به صورت مجزا، در صورت امکان

۵. طراحی جایگاه، به ویژه نمای داخلی و خارجی ساختمان، متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی هر منطقه اجرا شود.

۶. تهیه و نصب ژنراتور برق اضطراری، مجهز به سیستم راه انداز اتوماتیک الزامی است.

۷. اجرای طرح کف پخش کن اتوماتیک با سنسورهای مربوطه، جهت سایبان تلمبه ها، روی حوضچه مخازن و محل تخلیه یا طرح های مناسب جایگزین دیگر برای اعلام و اطفاء حریق

۸. نصب سیستم سطح و دماسنج هوشمند و سیستم جلوگیری از سرریز مخازن الزامی است.

۹. مخازن زیرزمینی جایگاه میبایستی حداقل با ظرفیت ۴۵۰۰۰ لیتر ساخته و نصب شوند.

(حدود ۵/۱ برابر بالاترین ظرفیت نفتکش های موجود)

۱۰. ارتفاع سکوهای بنزین ۱۰ سانتی متر به همراه پیش بینی گارد مناسب جهت تلمبه ها

۱۱. رعایت مقررات آئین نامه ۲۸۰۰ جهت مقاوم سازی در تاسیسات و ابنیه، در برابر زلزله الزامی است و همچنین رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در کلیه ابنیه جایگاه

۱۲. تفکیک و محصور نمودن محوطه مخازن از سایر تاسیسات و قسمت های جایگاه

۱۳. پیش بینی سیستم هوشمند حفاظت الکترونیکی با نصب دوربین های مدار بسته

 

                                                                         " تعهدنامه ثبتی "

اینجانب/شرکت ............................................................... اقرار و اعتراف می نمایم که مطالعه و بررسی همه جانبه طرح احداث نقطه عرضه فرآورده های نفتی، واقع در ................................................................................. و تشخیص توجیه اقتصادی طرح مزبور با علم و آگاهی اینجانب/شرکت                         صورت گرفته است و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هیچگونه مسئولیتی در خصوص سود یا زیان دهی طرح و توجیه اقتصادی آن در هر زمانی را نداشته و ندارد و در عین حال، ضمن اسقاط حق انتقال یا واگذاری جزئی یا کلی مالکیت عرصه و اعیان و موافقت اصولی صادره به غیر، تا زمان بهره برداری کامل نقطه عرضه تحت هر عنوان، اعم از صلح، هبه، وکالت و غیره متعهد و ملتزم می گردم با رعایت مقررات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، اجرای طرح مزبور را تا اتمام و بهره برداری آن با سرمایه شخصی، ظرف مدت مقرر در موافقت نامه اصولی انجام داده و از هر گونه تاخیر در اجرا یا توقف طرح، خودداری نمایم. به علاوه، هر گونه پاسخگوئی به مدعیان مالکیت و یا معترضین به احداث نقطه عرضه، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانها و سازمانهای دولتی و غیره در زمین پیشنهادی، به عهده اینجانب/شرکت ................................................................ می باشد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، هیچگونه تعهد و مسئولیتی در خصوص موارد یاد شده و یا سایر موارد نداشته و نخواهد داشت.

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627