احداث جایگاههای CNG تک منظوره و دو منظوره

احداث جایگاه سی ان جی تک منظوره و دو منظوره
کلیه متقاضیان احداث جایگاه سی ان جی تک منظوره و دو منظوره لازم است قبل از هر اقدامی جهت احداث جایگاه به مناطق پخش فراورده های نفتی مراجعه و نسبت به شرایط احداث جایگاه و نیاز منطقه ای بر اساس سهمیه تخصیص داده شده اطلاع لازم کسب نمایند .

بدیهی است شرکت های پخش منطقه ای نیز برابر روش کار ابلاغ شده موظفند علاوه بر تکمیل فرم های مورد نظر ، اطلاعات لازم در خصوص شرایط احداث جایگاه سی ان جی را به متقاضی اعلام نمایند .

متقاضیان ضمن توجه به شرایط اولیه احداث جایگاه اختصاصی تک منظوره دقت نمایند پس از تکمیل فرم شماره یک ابلاغی به مناطق پخش و تایید زمین از سوی مناطق نسبت به تکمیل پرونده برابر شرح ذیل اقدام نمایند .

شرایط اولیه

۱. متقاضی نسبت به معرفی زمین مناسب به تشخیص شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اقدام نماید .

۲. زمین معرفی شده بر معبر اصلی باشد

۳. امکان استفاده از خط لوله گاز ۲۵۰ پوند با قابلیت برداشت حداقل۱۵۰۰ متر مکعب در ساعت

۴. امکان اخذ انشعاب برق تا ۴۰۰ کیلو وات 

۵. اخذ مجوزهای لازم از دستگاههای ذیربط جهت کاربری زمین به عنوان جایگاه سوختگیری گاز طبیعی

۶. توانایی خرید انشعابات برق و گاز ، و انجام عملیات ساختمانی جایگاه .- تشکیل پرونده

• فرم تکمیل شده تقاضا نامه

• کپی سند رسمی مالکیت زمین ممهور به رونوشت برابر اصل از مراجع قانونی

• کروکی زمین معرفی شده

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627