عرضه نفت سفید با استفاده از کالا برگ

عرضه نفت سفید با استفاده از کالابرگ
نام خدمت :
عرضه نفت سفید با استفاده از کالابرگ

توضیح شرح خدمت:
آندسته از خانوارهای شهری و روستایی که فاقد لوله کشی گاز طبیعی می باشند، می توانند با دریافت کالابرگ نفت سفید، اقدام به دریافت نفت سفید از فروشندگی های شهری و روستایی نمایند.

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت:
۱- ثبت اطلاعات خانوار در سایت اداره آمار به آدرس www.refahi.ir

۲- در صورتی که اطلاعات خانوار در سایت اداره آمار ثبت نشده باشد، سرپرست خانوار می بایست با در دست داشتن شناسنامه خود و افراد تحت تکفل به یکی از نواحی شش گانه منطقه اردبیل مراجعه نماید.

۳- استعلام از شرکت گاز مبنی بر گازکشی نشدن منزل مسکونی

مراحل انجام خدمت:
با مراجعه به آدرس زیر می توانید مراحل ثبت نام و دریافت کالابرگ را مشاهده فرمائید:http://tejaratasan.ir

مدت زمان لازم برای ارئه خدمت:
حداکثر ۲ ساعت

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت:
بر اساس قوانین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کل کشور

سایر دستگاه های مرتبط با خدمت:
اداره پست، سازمان تعاون روستایی، شرکت گاز

هزینه های لازم جهت ارائه خدمت:
رایگان

آدرس و تلفن محل ارائه خدمت:
نواحی شش گانه شرکت ملی پخش  فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

 • بهینه 5

   یک روز نفت تمام میشود به فکر آن روز باشیم         

 • بهینه 4

   برای صرفه جویی در مصرف سوخت و کمک به حل معضل ترافیک از یک خودرو با چند همسفر برای رسیدن به مقصدهای مشترک استفاده کنید              

 • بهینه 3

  درست مصرف کنیم همیشه مصرف کنیم         

 • بهینه 2

  بنزین یک سرمایه ملی است در مصرف آن دقت کنیم           

 • بهینه 1

  شرکت در بهینه سازی مصرف سوخت وظیفه ملی است          

Loading

تماس با ما:

اردبیل - خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان جهاد - ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 

شماره تماس شرکت :4-33331551 - 045

شماره روابط عمومی : 33335353 - 045

شماره پیامگیر منطقه :33336669-045

کدپستی ستاد منطقه : 5165699633

مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران : 09627